Elevhälsoteam

I Sköndals skolors elevhälsoteam ingår skolsköterskor, specialpedagoger, kurator, koordinator samt skolledning. Skolläkaren besöker teamet regelbundet och extern kompetens som psykolog eller psykiater anlitas vid behov. Representanter för trygghetsteamet och personal som berörs vid enskilda ärenden bjuds in vid behov.

Elevhälsoteamets uppgift är att främja hälsan hos alla elever men har ett särskilt fokus på de elever som är i behov av extra stöd och stimulans. Skolan arbetar så långt det är möjligt för att inkludera alla elever.

 

Dela: