Idrott och hälsa

Stockholms stad har beslutat att göra stadsdelen Farsta till ett föredöme när det gäller idrottssatsningar för barn och ungdomar. Idrottsnämnden, Utbildningsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd har gemensamt dragit upp riktlinjerna för hur satsningarna på idrott i alla åldrar ska bli en del i att göra Farsta till en hälsosam och välmående stadsdel.

I Sandåkraskolan har vi i flera år arbetat efter en hälsoprofil. Inom ramen för ämnet idrott & hälsa utbildar vi alla elever i livräddning. Elever i förskoleklass och årskurs 2 har simundervisning. Sköndalsskolan och Sandåkraskolan har en skolidrottsförening (SSIF) och skolorna samarbetar med olika idrottsföreningar genom bl.a. Idrottslyftet.

Idrottssatsning

Vi vill ge våra elever möjlighet till mer rörelse än vad som ligger på skolschemat, bl a genom att ta tillvara på den kompetens våra elever besitter som ledare för olika idrotter. Vi prövar på olika idrotter/övningar. Satsningen riktar sig främst till elever i åk 3-6.

Idrottslärare Tommy Fagerdahl är ansvarig för aktiviteterna, men i så stor utsträckning som möjligt är det elever som planerar och genomför aktiviteterna. Idrotter som elever planerat och genomfört aktiviteter för är bl.a. handboll, innebandy, gymnastik, dans, rugby, fotboll, volleyboll, ultimate, baseboll och orientering. De elever som leder aktiviteter får av SSIF en overall efter 7 genomförda tillfällen.

Vandring

Sandåkraskolan genomför två vandringar för vår avslutningsklass. Vandringen genomförs i början av höstterminen och i slutet av vårterminen. Vandringarna syftar till att ge eleverna en fördjupning inom friluftsliv samt lära känna grunderna för allemansrätten samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, vilket är mål hämtade ur Lgr11, "Läroplan för grundskolan, förskola och fritidshem".

Dela: