Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete i Sköndals skolor

Systematiskt kvalitetsarbete är en ständigt pågående process. Arbetet innebär att ständigt synliggöra, reflektera över och utveckla kvaliteten i verksamheterna. Kvalitetsarbetet för Sandåkraskolan omfattar: förskoleklasser, fritidshemsverksamheter, grundskola och övriga verksamheter.

Arbetsplan med åtaganden och kvalitetsgarantier, kvalitetsredovisning samt likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandlings skrivs läsårsvis.