Elevhälsa

Antal: 10

 • Anmäl frånvaro

  All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms, skolwebb och röstbrevlåda 08-508 47 314.

  Kategorier:
 • Sandåkraskolans IF

  Sandåkraskolan har startat och driver en aktiv skolidrottsförening. Sandåkras skolidrottsförening är en ideell idrottsförening som ingår i RF.

  SSIF:s Stadgar

 • Trygghetsteam

  Främja likabehandling samt förebygga och åtgärda trakasserier eller kränkande behandling

 • Elevhälsa

  Målsättning för elevhälsoarbetet i Sköndals skolor är att arbeta förebyggande för att främja hälsan hos alla elever. I elevhälsoarbetet ingår att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och att verka för att undanröja hi

 • Elevhälsa

  Målsättning för elevhälsoarbetet i Sköndals skolor är att arbeta förebyggande för att främja hälsan hos alla elever.  I elevhälsoarbetet ingår att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och att verka för att undanröja hinder för elevern

 • Elevhälsoteam

  I Sköndals skolors elevhälsoteam ingår skolsköterskor, specialpedagoger, kurator, koordinator samt skolledning. Skolläkaren besöker teamet regelbundet och extern kompetens som psykolog eller psykiater anlitas vid behov.

  Kategorier:
 • Skolhälsovård

  Skolsköterska Anna-Lena Vesterlund finns på skolan måndag-torsdag.

  Öppen mottagning: ovan angivna dagar kl 10.00-11.30

  Kategorier:
 • Varför välja vår skola

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.