Skolfakta

Antal: 21

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Styrdokument

  Till grund för skolans verksamhet ligger skollagen, läroplan för grundskolan Lgr 2011 och Skolverkets olika allmänna råd och stödmaterial.

  Kategorier:
 • Traditioner

  Vi värnar om våra traditioner då de bildar ett kitt som håller samman trivsel, lärande och goda relationer.

  Kategorier:
 • Elevinflytande

  I Sandåkraskolan arbetar vi för att eleverna successivt ska få ett allt större ansvar och inflytande över sina studier, sin arbetsmiljö och skolans inre arbete. Eleverna ska få möjlighet att arbeta i demokratiska former.

  Kategorier:
 • Föräldrasamverkan

  I Sköndals skolor arbetar vi för att vårdnadshavare alltid ska känna sig välkomna till skolan. Tillsammans med elever och vårdnadshavare vill vi utveckla skolornas verksamheter. 

 • Vision

  När eleverna slutar i Sandåkraskolan efter årskurs 6 ska de lämna oss med gott självförtroende samt ett intresse för fortsatt lärande. De har:

  Kategorier:
 • Kvalitetsarbete

  Systematiskt kvalitetsarbete i Sköndals skolor

  Systematiskt kvalitetsarbete är en ständigt pågående process. Arbetet innebär att ständigt synliggöra, reflektera över och utveckla kvaliteten i verksamheterna.

  Kategorier:
 • Organisation

  Sandåkraskolans pedagogiska organisation är uppbyggd i arbetslag med lokalintegrerad fritidshemsverksamhet. Innevarande läsår är arbetslagen organiserdade årskursvis.

  Kategorier:
 • Fritidshem & fritidsklubb

  Fritidshem och fritidsklubb kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola. Genom arbete med utforskande, laborativ och praktisk undervisning ska fritidshem och fritidsklubb medverka till att skolans kunskapsmål uppnås.

  Kategorier:
 • Skolfakta

  Sandåkraskolan är en F-6 skola, det vill säga grundskola för elever från förskoleklass (F) till och med årskurs 6 med ca 500 elever.

 • Bibliotek

  Skolbiblioteket är väl utbyggt med över 5000 titlar som blir fler för varje termin. Här finns litteratur för alla åldrar och smaker.

 • Hitta till oss

  Sandåkraskolan ligger vid Tyresövägen i Sköndal.

  Närmsta busshållplats: Sandåkravägen, buss 181

  Norra sköndal, många olika bussar från Gullmarsplan

   

 • För elever/vårdnadshavare

  Informationen mellan hem och skola sker huvudsakligen genom elevens mentor. Veckobrev skickas regelbundet från mentor och fritidshem.

 • Om skolan

  Våra lärmiljöer

  Sandåkraskolan verkar för att ha goda lärmiljöer – både ute och inomhus. Skolan har tillgång en skolgård som inbjuder till lek och samvaro.

 • Start

  Välkommen till Sandåkraskolan!