Trygghet och studiero

Antal: 6

 • Traditioner

  Vi värnar om våra traditioner då de bildar ett kitt som håller samman trivsel, lärande och goda relationer.

  Kategorier:
 • Trygghetsteam

  Främja likabehandling samt förebygga och åtgärda trakasserier eller kränkande behandling

 • Elevhälsoteam

  I Sköndals skolors elevhälsoteam ingår skolsköterskor, specialpedagoger, kurator, koordinator samt skolledning. Skolläkaren besöker teamet regelbundet och extern kompetens som psykolog eller psykiater anlitas vid behov.

  Kategorier:
 • Vision

  När eleverna slutar i Sandåkraskolan efter årskurs 6 ska de lämna oss med gott självförtroende samt ett intresse för fortsatt lärande. De har:

  Kategorier: