Arbetslag/fritidshem

Sandåkraskolans pedagogiska organisation är uppbyggd i arbetslag med lokalintegrerad fritidshemsverksamhet. De olika personalkategoriernas nära samarbete bidrar till en helhetssyn på elevens utveckling och ger en nära koppling mellan skola och fritidshems-/fritidsklubbsverksamhet.

Antal: 51