Expedition/Vaktmästeri

Välkommen till skolans expedition
Öppettider måndag–fredag  7.00-15.00
Telefon: 08-508 47 310
sandakraskolan@edu.stockholm.se 

När expeditionen är obemannad går det bra att lämna meddelanden via mail, så hör berörd personal av sig. Skriftliga meddelanden/blanketter till skolan kan också lämnas i brevlådan i skolans entré.
Expeditionen är förlagd i det första arbetsrummet till vänster när man kommer in i skolans huvudentré.

Antal: 2