Kolarutan

Arbetslaget och fritidshemmet Kolarutan med elever i förskoleklass har sitt hemvist i skolans huvudbyggnad, hus B. 

Fritidshemmet Kolarutan fungerar även som öppnings- och stängningsfritids för de barn som kommer före kl 7.30 eller stannar efter kl 16.45.

Antal: 9