Skolledning

Sandåkraskolans skolledning består av rektor, skolintendent samt biträdande rektor.

Antal: 5