Styrdokument

Till grund för skolans verksamhet ligger skollagen, läroplan för grundskolan Lgr 2011 och Skolverkets olika allmänna råd och stödmaterial. Som grund för målsättning och planering av skolans verksamheter ligger även Stockholm stads planer och policys. 

Läs mer om vad som styr ditt barns skola:

Skollagen

Lgr11, "Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011"

Stockholm stads Skolprogram

 

Dela:
Kategorier: