Styrdokument

Antal: 1

  • Styrdokument

    Till grund för skolans verksamhet ligger skollagen, läroplan för grundskolan Lgr 2011 och Skolverkets olika allmänna råd och stödmaterial.

    Kategorier: