Traditioner

Vi värnar om våra traditioner då de bildar ett kitt som håller samman trivsel, lärande och goda relationer.

Som exempel firas skolstart, lucia, julavslutning, fritidshemmens dag, sexornas avslutningslunch, öppen scen och fotbollsmatch, skolavslutning, midsommarfirande för fritidshemsverksamheterna, vi-dagar under både höst- och vårtermin då elever arbetar i blandade grupper för att öka trygghet och trivsel.

Dela: