Värdegrund

Våra ledord - inspiration, medkänsla, mod och lärande

På Sandåkraskolan arbetar vi för att eleverna ska respektera och visa omsorg för sig själva, andra människor och miljön. Vi ser trygghet, trivsel och glädje som viktiga förutsättningar för att eleverna ska må bra, utvecklas och nå optimal inlärning.

Arbetet med läroplanens normer och värden pågår ständigt i alla verksamheter. Målet är att varje elev:

  • kan göra och uttrycka etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

  • respekterar andra människors egenvärde

  • tar avstånd från förtryck och kränkande behandling

  • hjälper andra människor

  • kan leva sig in i andra människors situation

  • visar respekt för och omsorg om miljön

Dela: