Vision

När eleverna slutar i Sandåkraskolan efter årskurs 6 ska de lämna oss med gott självförtroende samt ett intresse för fortsatt lärande. De har:

  • upplevt glädje och gemenskap
  • utvecklat sitt lärande samt sin sociala och kommunikativa kompetens
  • tilltro till sin egen förmåga och fortsatt lust att lära
  • hittat olika lärstrategier
  • funnit en aktiv och meningsfull fritid 
Dela: