Vi tackar alla elever och föräldrar för den här terminen!

Välkommen till Sandåkraskolan!

Läsårsdata

Öppet hus - Fritidshemmens dag; 12 maj
Lov/studiedag; 13 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Helg; 14 maj
Lov; 15 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Planeringsdag för all personal från kl. 13.00; 27 maj (ingen ord. fritidshemsverksamhet)
Skolavslutning;   10 juni

 

 

Information

UNGA och INTERNET/ UNGDOMSKOMMUNIKATION
Föreläsning för föräldrar i Sköndals skolor den 6 maj kl. 18:30 - 20:30.
Föreläsare: Johnny Lindqvist
Plats: Sandåkraskolans restaurang
Anmälan sker till barnets mentor.

VÄLKOMNA önskar skolråden i Sköndals skolor

Vi firar fritidshemmens dag

Välkomna till Sköndalsskolans firande av fritidshemmens dag tisdag 12 maj kl 13-16.

Sandåkradagen

Sandåkraskolans föräldraförening kommer att bjuda in till en Sandåkradag, lördagen den 23 maj.

Fritidshem för blivande förskoleklasselever

Erbjudande om fritidshemsplats sker genom stadens webbtjänst Min barnomsorg senare under våren. Vårdnadshavare får via sms/e-post meddelande om att erbjudandet finns i Min Barnomsorg.  Vid frågor om webbtjänsten är Kontaktcenter i Stockholms stad 508 00 508 behjälpliga.

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms och skolwebb.
 

Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 316
 

 

Stockholm skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se