Vi tackar alla elever och föräldrar för den här terminen!

Nyheter

  • Nationella ämnesprov

    Nu är provperioden för nationella ämnesproven i full gång. Årskurs 6 har börjat med prov i svenska.

    Årskurs 3  har nationella ämnesprov i svenska och matematik v.11-20 vt 2014.

  • Föräldravandringar i Sköndal

    Sköndals skolor arbetar för att föräldravandringar åter ska komma igång. För några år sedan var vandringarna i bruk, och detta är någonting vi strävar efter igen.

Sandåkraskolan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare innan kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron på två sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Telefon: 08 – 508 47 312

Dagens mat