Start

Välkommen till Sandåkraskolan!

Nyheter

På gång

Skolavslutning 9/6

Dagen inleds med att eleverna träffas i sina respektive klassrum enligt information från mentorerna.

Klockan 9.00 samlas alla på skolgården för en gemensam avslutning och sjunger in sommarlovet. 

Läsårsdata

Höstterminen 2016

Skolstart: 18 augusti

Höstlov: 31 oktober - 4 november

Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2017

9 januari lov/planeringsdag för all personal

Terminens första dag: 10 januari

Sportlov: 27 februari - 3 mars (v 9)

Påsklov: 10 april - 13 april (v 15)

Lovdag: 26 maj

Läsåret slutar: 9 juni

Höstterminen 2017

Skolstart onsdag 16 augusti kl 9.00

Stockholm skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se