Vi tackar alla elever och föräldrar för den här terminen!

Välkommen till Sandåkraskolan!

Läsårsdata

Läsårsdata

Höstterminen 2015

Läsåret börjar: Onsdag 19 augusti

Sandåkraskolans fritidshem/klubb "stänger" kl. 15.45* 1 oktober

Höstlov (vecka 44): 26-30 oktober

Ingen ordinarie fritidshemsverksamhet fr.o.m. kl. 13.00* 26 oktober

Öppet Hus 3 december

Terminens sista dag: Fredag den 18 december

Vårterminen 2016

Planeringsdag för all personal Torsdag den 7 januari – ingen ordinarie fritidsverksamhet*

Vårterminens "första dag": Fredag 8 januari

Sportlov (vecka 9): 29 februari-4 mars

Påsklov (vecka 13): 29 mars-1april

Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 6 maj

Läsåret slutar: Torsdag 9 juni 

Idrottsföreningen

Information

23/10 Spöklunch, mer info kommer.

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms och skolwebb.
 

Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 316
 

 

Stockholm skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se