Start

Välkommen till Sandåkraskolan!

Nyheter

Information

Skolråd

Nästa möte äger rum onsdag 9 november kl 17-18 i skolans personalrum, hus A plan 200.

 

Höstterminen 2016

Skolstart: 18 augusti

Höstlov: 31 oktober - 4 november

Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2017

9 januari lov/planeringsdag för all personal

Terminens första dag: 10 januari

Sportlov: 27 februari - 3 mars (v 9)

Påsklov: 10 april - 13 april (v 15)

Lovdag: 26 maj

Läsåret slutar: 9 juni

Stockholm skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms, skolwebb och röstbrevlåda 508 47 314.

Ledighet

Elever i grundskolan har skolplikt och ska delta i den verksamhet som anordnas.

Jobba hos oss

Att jobba på vår skola innebär ständigt nya utmaningar och sällskap av fantastiska kollegor.