Vi tackar alla elever och föräldrar för den här terminen!

Nyheter

  • Nationella ämnesprov

    Nu är provperioden för nationella ämnesproven i full gång. Årskurs 6 har börjat med prov i svenska.

    Årskurs 3  har nationella ämnesprov i svenska och matematik v.11-20 vt 2014.

  • Föräldravandringar i Sköndal

    Sköndals skolor arbetar för att föräldravandringar åter ska komma igång. För några år sedan var vandringarna i bruk, och detta är någonting vi strävar efter igen.

Sandåkraskolan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare innan kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron på två sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Telefon: 08 – 508 47 312

Information

Föreläsning

Föräldrar och personal i Sköndals skolor är inbjudna till föreläsning med Louise Hallin torsdagen den 24 april kl. 18.30-20.30 i Sandåkraskolans matsal.

Sångstund

Blivande förskoleklasselever är inbjudna till en gemensam sångstund för Sköndals skolor måndagen den 28 april i Sköndalshallen.

Fritidshemmens dag

Firas den 15 maj - mer information kommer!

Dagens mat