Vi tackar alla elever och föräldrar för den här terminen!

Välkommen till Sandåkraskolan!

Läsårsdata

Öppet hus - Fritidshemmens dag; 12 maj
Lov/studiedag; 13 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Helg; 14 maj
Lov; 15 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Planeringsdag för all personal från kl. 13.00; 27 maj (ingen ord. fritidshemsverksamhet)
Skolavslutning;   10 juni

 

 

Idrottsföreningen

Information

Vårterminen närmar sig sitt slut.

Elever som ska börja i våra förskoleklasser till hösten träffas alla i Sköndalsskolans idrottshall för en gemensam sångstund med våra skolors musiklärare.

Sexorna ska på hajk 1-2 juni.

Sexorna kommer också att bjudas på en avslutningslunch den 8/6.

Den 4/6 har vi lekddag med tema medeltiden.

Den 10/6 har vi skolavslutning. Den gemensamma delen av avslutningen börjar klockan 09.00.

Mentorerna meddelar hur avslutningsdagen ser ut för övrigt.

Fritidshem för blivande förskoleklasselever

Erbjudande om fritidshemsplats sker genom stadens webbtjänst Min barnomsorg senare under våren. Vårdnadshavare får via sms/e-post meddelande om att erbjudandet finns i Min Barnomsorg.  Vid frågor om webbtjänsten är Kontaktcenter i Stockholms stad 508 00 508 behjälpliga.

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms och skolwebb.
 

Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 316
 

 

Stockholm skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se