Vi tackar alla elever och föräldrar för den här terminen!

Sandåkraskolan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare innan kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron på fyra sätt:

 

  • Via app "Anmäl frånvaro" som finns att ladda ner för iPhone/Android/Windows.(Du måste ha registrerat ditt mobilnummer i Skolwebben för att appen ska fungera.)
  • Via SMS Skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740 (Du måste ha registrerat ditt mobilnummer i Skolwebben för att SMS-tjänsten ska fungera.)
  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Telefon: 08 – 508 47 314

Information

Den 1/9 öppnar vi portarna till de nya klassrummen och fritids i Paviljongen.

 

 

 

 

Dagens mat