Vi tackar alla elever och föräldrar för den här terminen!

Välkommen till Sandåkraskolan!

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron på följande sätt:

 

  • Via app "Anmäl frånvaro" som finns att ladda ner för iPhone/Android/Windows.(Du måste ha registrerat ditt mobilnummer i Skolwebben för att appen ska fungera.)
  • Via SMS Skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740 (Du måste ha registrerat ditt mobilnummer i Skolwebben för att SMS-tjänsten ska fungera.)
  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 316

 

Skolvalet 2015

Dags att välja förskoleklass

Har du barn som fyller sex år under 2015? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start. Mellan den 15 januari och 15 februari 2015 kan du som vårdnadshavare välja skola. Läs mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på www.stockholm.se/skolval. 

Terminer och lov

Viktiga datum läsåret 2014/2015

7 januari          Lov/studiedag för all personal – ingen ordinarie fritidshemsverksamhet*

8 januari          Vårterminens första dag

13 februari      Planeringsdag för förskoleklassernas personal, fritidshemmen har öppet

vecka 9           Sportlov

27 mars          Planeringsdag för förskoleklasserna, fritidshemmen har öppet

vecka 15         Påsklov

13 maj            Lov/studiedag, fritidshem och klubbar har öppet

(14 maj  Helg)
15 maj            Lov, fritidshem och klubbar har öppet

27 maj           Planeringsdag för all personal från kl. 13.00, ingen ord. fritidshemsverksamhet

10 juni           Skolavslutning

Ytterligare en personalkonferens läggs in under våren och kommer att användas till en gemensam aktivitet med elever och föräldrar.

Information

Vi önskar alla välkomna åter till skolan.

Under vecka 3-4 pågår utvecklingsamtal.

Informationsmöte för föräldrar till elever i blivande förskoleklass:

Onsdagen den 28 januari kl. 18.00 i matsalen

(Sköndalsskolan har infomöte tisdagen den 27 januari kl. 18.00)
 

 

Stockholm skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se