Vi tackar alla elever och föräldrar för den här terminen!

Välkommen till Sandåkraskolan!

Läsårsdata

Läsårsdata

Höstterminen 2015

Läsåret börjar: Onsdag 19 augusti

Höstlov (vecka 44): 26-30 oktober

Terminens sista dag: Fredag den 18 december

Vårterminen 2016

Planeringsdag för all personal Torsdag den 7 januari – ingen ordinarie fritidsverksamhet

Vårterminens första dag: Fredag 8 januari

Sportlov (vecka 9): 29 februari-4 mars

Påsklov (vecka 13): 29 mars-1april

Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 6 maj

Läsåret slutar: Torsdag 9 juni 

Idrottsföreningen

Information

Läsåret 2015-2016

Den 12-13 augusti har ordinarie personal gemensamma planeringsdagar. För de familjer som anmält behov av omsorg dessa dagar bemannas fritidshemmen med vikarier

Läsåret börjar den 19 augusti.

Vi hälsar alla välkomna och välkomna tillbaka.

En gemensam samling sker vid skolans utomhusscen kl. 09.00.

 

Ha en riktigt skön sommar!

Fritidshem för blivande förskoleklasselever

Erbjudande om fritidshemsplats sker genom stadens webbtjänst Min barnomsorg senare under våren. Vårdnadshavare får via sms/e-post meddelande om att erbjudandet finns i Min Barnomsorg.  Vid frågor om webbtjänsten är Kontaktcenter i Stockholms stad 508 00 508 behjälpliga.

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms och skolwebb.
 

Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 316
 

 

Stockholm skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se