Vi tackar alla elever och föräldrar för den här terminen!

Välkommen till Sandåkraskolan!

Läsårsdata

Sportlov; vecka 9
Planeringsdag för förskoleklasserna; 27 mars (fritidshemmen har öppet)
Påsklov; vecka 15
Öppet hus - Fritidshemmens dag; 12 maj
Lov/studiedag; 13 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Helg; 14 maj
Lov; 15 maj (fritidshem och klubbar har öppet)
Planeringsdag för all personal från kl. 13.00; 27 maj (ingen ord. fritidshemsverksamhet)
Skolavslutning;   10 juni

 

 

Information

Skolan bjuder elever i årskurs 4-6 på skidresa till Romme torsdagen den 5 mars.

 

Sportlov

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms och skolwebb.
 

Vi ber även vårdnadshavare till elever i behov av specialkost att anmäla frånvaro till skolrestuarangen på tel 08 - 508 47 316
 

 

Stockholm skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se