Start

Välkommen till Sandåkraskolan!

Dags att välja skola

Har du barn som fyller sex år under 2016? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start.

Mellan den 15 januari och 15 februari 2016 kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden.

Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på www.stockholm.se/skolval. 

Nyheter

Information

Skolråd

Onsdag 24 februari kl 17-18 träffas skolrådets representanter.  

Läsårsdata

Vårterminen 2016

Planeringsdag för all personal Torsdag den 7 januari – ingen ordinarie fritidsverksamhet

Vårterminens första dag: Fredag 8 januari

Sportlov (vecka 9): 29 februari-4 mars

Påsklov (vecka 13): 29 mars-1april

Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 6 maj

Läsåret slutar: Torsdag 9 juni  

Stockholm skolwebb

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal samt läsa de dokument som innehåller information kring ditt barns kunskapsutveckling.

För detta krävs e-legitimation eller BANK-id. Kontakta ditt barns mentor för mer information kring detta.

https://skolwebb.stockholm.se

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 07.45 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron via app, sms, skolwebb och röstbrevlåda 508 47 314.

Ledighet

Elever i grundskolan har skolplikt och ska delta i den verksamhet som anordnas.