Till innehåll på sidan

Start

 Sandåkraskolan har fokus på ditt barns lärande och det som gör skillnad!

Söker du plats för ditt barn?

I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför starten i grundskolans första klass. Ansökan är öppen från den 15 januari. 

En dag i förskoleklass på Sandåkraskolan (PDF, 171kB)

Sandåkraskolans miljöer för lärande

Sandåkraskolan verkar för att ha goda lärmiljöer – både ute och inomhus. Skolgården bjuder in till lek och samvaro. På fotbollsplanen intill skolan tränar och leker alla barn och elever. Vintertid kan man åka skridskor. Det finns lekmaterial till utlåning både på raster och under fritidshemstid.

Sandåkraskolan har ett välutrusat bibliotek. Här finns 

 • slöjdsalar
 • musiksal
 • gymnastiksal och idrottshall
 • egna tillagningskök.

Trygghet, tillit och trivsel

Vi arbetar hela tiden för att öka trivsel och trygghet i alla våra verksamheter. Ditt barn möter andra barn i olika grupper för att lära känna varandra. Bland annat när vi firar våra traditioner. Vår förhoppning är att när ditt barn slutat hos efter årskurs 6 ska hen

 • ha en god självkänsla
 • tillit till sin förmåga att lära
 • lust och nyfikenhet för att lära mer.

Vision

När ditt barn slutar i Sandåkraskolan efter årskurs 6 ska hen lämna oss med gott självförtroende och ett intresse för fortsatt lärande. Ditt barn har:

 • upplevt glädje och gemenskap
 • utvecklat sitt lärande samt sin sociala och kommunikativa kompetens
 • tilltro till sin egen förmåga och fortsatt lust att lära
 • hittat olika lärstrategier
 • funnit en aktiv och meningsfull fritid.

Restaurang Guldgaffeln

I Sandåkraskolans skolrestaurang, Restaurang Guldgaffeln lagas den mesta maten från grunden. Här serverar vi dagligen två maträtter varav en vegetarisk. Vi tänker miljösmart vid inköp och tillagning och handlar ekologiskt så långt det går.

Ingress: 
 Sandåkraskolan har fokus på ditt barns lärande och det som gör skillnad!